For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl
Practice

Kliniek Publiek

Public Mediation Programme

Kliniek Publiek (English)

Everyday we engage with one another in the city. Citizens, entrepreneurs, people with initiatives and the government are involved in and interfere with the spatial planning of a playground, the establishment of a hotel or the restructuring of a neighbourhood. The contact between the parties is not always straightforward and these conversations thus often go hand in hand with conflict. A history with many stakeholders and different interests can lead to an unclear situation. If you add a public character, a dose of media attention, and political sensitivity, a protracted conflict is born. Often nobody even remembers how it started in the first place.

Pakhuis de Zwijger, the University of Amsterdam and the municipality of Amsterdam offer help in the form of a Kliniek Publiek. We offer insights from public mediation for protracted practices and conflict. The Kliniek Publiek entails a dialogue between citizens, entrepreneurs and governments wherein improvisation, negotiation and mediation play a central role. Our Kliniek Publiek brings together different stakeholders, helps to detangle the conflict and creates a new starting point for the parties to work together on the conflict.

We don't offer solutions, but create a healthy environment for the stakeholders to come up with these together themselves. We allow for the exchange and structuring of facts, opinions and stances. We provide insights into the competences and skills that are useful for working in a complex and changing environment. The Kliniek Publiek is based on the model of a Conflict Clinic, a model that was developed at Harvard University and that was further developed and adapted by the University of Amsterdam to the Dutch context.

The Kliniek Publiek is held in a private setting and is in Dutch.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Kliniek Publiek (Nederlands)

Dagelijks zijn we met elkaar in de weer in de stad. Burgers, ondernemers, initiatiefnemers en de overheid bemoeien zich met de inrichting van een speeltuin, de vestiging van een hotel of de herinrichting van een wijk. Dit contact verloopt niet altijd even soepel en niet zelden gaan deze gesprekken gepaard met conflicten. Een geschiedenis van veel betrokkenen met verschillende belangen kan leiden tot een onoverzichtelijke situatie. Tel daar het publieke karakter, een flinke dosis media-aandacht en politieke gevoeligheid bij op en een vastgelopen conflict is geboren. En vaak weet niemand meer hoe het ooit begon.

Pakhuis de Zwijger, de Universiteit van Amsterdam en de gemeente Amsterdam bieden hulp met Kliniek Publiek. Wij bieden inzichten van public mediation voor vastgelopen praktijken en conflicten. Kliniek Publiek staat voor een dialoog tussen burgers, ondernemers en overheden waarbij improvisatie, onderhandelen en bemiddelen centraal staan. Onze Kliniek Publiek brengt verschillende belanghebbenden bij elkaar, helpt een conflict te ontwarren en creëert een nieuw startpunt om weer met elkaar aan de slag te gaan.

Wij bieden geen oplossingen, maar creëren een gezonde basis om die met elkaar te bedenken. We zorgen ervoor dat feiten, meningen en standpunten kunnen worden uitgewisseld en gestructureerd. En we brengen je de competenties en vaardigheden bij die van pas komen om goed te kunnen werken in een complexe en veranderende omgeving. Kliniek Publiek is gebaseerd op het model van de Conflict Clinic, een model dat door Harvard University is ontwikkeld en door de Universiteit van Amsterdam verder is aangepast op de Nederlandse context.

Kliniek Publiek is een plek waar stadsmakers en ambtenaren terecht kunnen met vastgelopen zaken. Om tot een doorbraak te komen, maar in ieder geval om tot een ontwarring van de situatie te komen. Iedereen kan een casus aanmelden. Door middel van een screeningsformulier wordt de eerste intake gedaan. Als de casus zicht leent voor een Kliniek Publiek aanpak, dan organiseren we zo snel mogelijk een sessie. Elke maand wordt er tijd gereserveerd voor een sessie: wie het eerst komt (en geschikt is), wie het eerst maalt. De inbrengers verzorgen zelf de inhoudelijke voorbereiding aan de hand van een door ons opgestelde factsheet.

De Conflict Clinic zelf vindt plaats in een besloten setting. De verslagen van de sessies worden wel openbaar gemaakt om opgedane kennis en ervaring te delen. Een aantal keer per jaar wordt een publieksprogramma georganiseerd rondom de casussen die we in Kliniek Publiek hebben behandeld. Zo kunnen we de geleerde lessen delen met een groter publiek en in een dialoog de aanpak verder ontwikkelen.

Ben jij met je project verwikkeld in een kluwen van feiten, meningen en standpunten? Begint het verdacht veel op een conflict te lijken? Meld je project of praktijk dan aan bij simea@dezwijger.nl. Iemand van het projectteam neemt dan zo snel mogelijk contact met je op. Je aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld en we brengen alleen in overleg informatie naar buiten.