For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl
Practice

International collaboration

Public Mediation Programme

International Collaboration (English)

The Public Mediation Programme collaborates with practitioners from several different countries and is always seeking to enlarge its network.  

United States

The Public Mediation Programme has a good working relationship with researchers and practitioners in the field of Public Mediation and Conflict Studies in the United States. One of the founders of the programme, Howard Bellman, visits the Netherlands several times a year. Howard is a professional mediator and works in private practice. During these visits he advises the Public Mediation Programme, teaches masterclasses, and takes part in the training of our local partners. For more information on Howard Bellman, please see the page 'People'.

Another partner from the US is John Forester, professor at Cornell University (NY). John advises the Public Mediation Programme where and when necessary. He has been working with David Laws for many years. In January 2016, John Forester and David Laws published the book Conflict, Improvisation, Governance (Routledge website). 

Finland

In Finland there is a growing interest in Public Mediation. Together with the University of Tampere and the City of Helsinki, PMP is looking into the opportunities to set up a similar kind of programme/methodology in Finland. Together with the university, PMP is looking to establish collaboration in a larger European context.

Denmark

In September 2015, the University of Amsterdam organized a meeting for a delegation from Copenhagen in collaboration with the Ministry of Internal Affairs. The delegation consisted of civil servants of the City of Copenhagen who are responsible for infrastructure and particularly the management of roads. The Public Mediation Programme provided an abridged version of our Conflict Clinic to the group regarding the subject of private roads in Copenhagen. PMP and the Ministry of Internal Affairs welcome a continuation of this cooperation between the Netherlands and Denmark.

Italy

The Public Mediation Programme is in contact with several Italian practitioners and researchers in the field of Public Mediation. One of these practitioners is Marianella Sclavi. She has taught at several universities in Italy and is the founder of the Ascolto Attivo sas (Active Listening consultancy).

Sweden

Practitioners and researchers in Sweden have shown great interest in the field of Public Mediation. Connections to practitioners in Stockholm and Gothenburg have been made and we are currently exploring ways to collaborate fruitfully. 

------------------------------------------------------------------------------------------

Internationale Samenwerking (Nederlands)

Het Public Mediation Programme werkt samen met practitioners (beoefenaars van public mediation in de praktijk) vanuit allerlei verschillende landen en is altijd geïnteresseerd in het vergroten van haar netwerk.

Verenigde Staten

Het Public Mediation Programme werkt intensief samen met wetenschappers en practitioners uit de Verenigde Staten, werkzaam in Public Mediation en/of Conflict Studies. Eén van de oprichters van het programma, Howard Bellman, komt meerdere malen per jaar naar Nederland. Howard is mediator en heeft een eigen praktijk. Tijdens zijn bezoeken adviseert hij het programma, geeft Masterclasses en traint waar mogelijk onze lokale partners. Voor meer informatie over Howard Bellman zie onze pagina 'People'. 

Een andere partner uit de VS is John Forester, professor aan Cornell University (NY). John geeft advies aan het programma waar nodig. Hij werkt al langer samen met een van de andere oprichters van het Programma, David Laws. Forester en Laws hebben in januari 2016 samen het boek Conflict, Improvisation, Governance  (Routledge website) uitgebracht.

Finland

In Finland bestaat een groeiende interesse voor Public Mediation. Samen met de Universiteit van Tampere en de stad Helsinki is PMP op zoek naar mogelijkheden om een soortgelijk programma of methodologie op te zetten in Finland. Daarbij onderzoekt PMP met de Universiteit van Amsterdam de mogelijkheid voor samenwerking in breder Europees verband.

Denemarken

In september 2015 heeft de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken een bijeenkomst georganiseerd voor een ambtelijke delegatie uit Kopenhagen. De delegatie bestond uit ambtenaren werkzaam voor de stad Kopenhagen en daar verantwoordelijk voor infrastructuur, met name op het gebied van wegbeheer. Het Public Mediation Programme heeft op deze dag een verkorte versie van de Conflict Clinic gegeven aan de groep, toegepast op het onderwerp van private wegen in Kopenhagen. PMP en Binnenlandse Zaken zetten de samenwerking tussen Denemarken en Nederland graag voort.

Italië

Het Public Mediation Programme heeft contact met verschillende Italiaanse onderzoekers en practitioners in het veld van Public Mediation. Een van deze practitioners is Marianella Sclavi. Zij heeft lesgegeven aan verschillende universiteiten in Italië en is de oprichter van het Ascolto Attivo sas (Active Listening consultancy bureau).

Zweden

Onderzoekers en practitioners in Zweden hebben grote belangstelling voor het Public Mediation Programme. Er zijn connecties met praktijkexperts in Stockholm en Göteborg gemaakt en momenteel wordt onderzocht in welke vorm de samenwerking voortgezet wordt.