For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl
Practice

Public Mediation Programme

General (English)

The Public Mediation Programme (PMP) is a joint initiative of the Faculty of Law and the Faculty of Political Science at the University of Amsterdam under the ‘wings’ of Alexander Rinnooy Kan, University Professor. Together with David Laws and Martien Kuitenbrouwer, he took up the idea for a dedicated programme on public mediation, where research and practice are intertwined.

PMP seeks to develop the practice and profession of public mediation in the Netherlands by:

  • deepening the understanding of public disputes
  • providing training to public officials and practitioners
  • giving practical support

PMP has a small and dedicated staff, and cooperates with a large and diverse network of practitioners, researchers and policymakers from all over the world.

------------------------------------------------------------------------

Algemeen (Nederlands)

Het Public Mediation Programme (PMP) is een gezamenlijk initiatief van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (Politicologie) van de Universiteit van Amsterdam onder de vleugels van Alexander Rinnooy Kan, universiteitshoogleraar. Samen met David Laws en Martien Kuitenbrouwer heeft hij een programma opgezet, gericht op public mediation, waarin onderzoek en praktijk verweven zijn.

PMP ontwikkelt de praktijk en het vakgebied van public mediation in Nederland door:

  • conflicten in het publieke domein dieper te doorgronden
  • trainingen te geven aan ambtenaren, bedrijven en vakgenoten
  • praktische ondersteuning in conflictsituaties te bieden

PMP heeft een kleine, toegewijde staff en werkt samen met een groot en divers netwerk van beroepsbeoefenaren, onderzoekers en beleidsmakers in Europa en de VS.