For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl
Practice

About

Public Mediation Programme

What is public mediation? (English)

Conflicts are a regular part of public life in a democracy. The Public Mediation Programme (PMP) at the University of Amsterdam provides a platform to explore public controversies and to develop a practical repertoire for handling conflicts. It links research and practice in a shared effort to understand the challenges that conflict presents to those responsible for and affected by public problems. PMP aims to contribute to the development of practices that can help manage the risks and take advantage of the opportunities that public conflicts provide.

Public mediation is an attractive starting point because it provides a way for public officials to be active without taking sides and offers a constructive role to critical citizens. It does this by organizing negotiations among stakeholders in which government takes an active role at the table.

Three pillars of the Public Mediation Programme

PMP seeks to develop the practice of public mediation and adapt it to the Dutch context by organizing three services: creating a knowledge base, providing professional training and education, and giving practical support. The unique selling point of UvA’s Public Mediation Programme is the relationship among these three lines of research and support.

Conflict escalation

Conflicts are a regular part of public life in a democracy. Whether the question is where to put a new road (or to store floodwater), how to shape the details of new regulations, or how to allocate scarce resources, citizens often find themselves at odds with each other and with government.

Ineffective approaches to addressing these problems can deepen the shadow that conflicts cast over public life and public institutions. They can intensify citizens’ doubts, heighten the threats that they feel, and strengthen their incentives to organize and resist. The delays that develop, consume public resources and erode the legitimacy of government institutions.

Interaction between researchers and practitioners

The structure of PMP addresses the need for on-going interaction between researchers and practitioners. PMP’s role is to coordinate the organization of this interaction, to organize research—particularly research that spans the boundary between research and practice—and to facilitate the development of international exchanges and cooperation.

The different strands of activity, from the Conflict Clinic, to the training programs, to the ‘anatomical lessons’, each contribute to this goal. PMP's goal is to become the partner in the Netherlands for the development of new forms of practice and for international cooperation around public mediation, negotiation, and other designs for engaging stakeholders in efforts to address wicked public problems.

------------------------------------------------------------------------

Wat is public mediation? (Nederlands)

Conflicten maken deel uit van het dagelijkse publieke leven in een democratie. Het Public Mediation Programme (PMP) van de Universiteit van Amsterdam biedt een platform om publieke controverses te verkennen en om een repertoire te ontwikkelen voor het omgaan met conflicten. PMP bevindt zich op het snijvlak van onderzoek, onderwijs en ondersteuning. Wat werkt wel en wat niet bij public mediation en waarom? Welke voorbeelden zijn er, nationaal en internationaal, te vinden? Welke kennis en vaardigheden zijn nodig om met public mediation te laten werken? Wat moet een public mediator kunnen?

Public mediation, of publieke (beleids)bemiddeling, is het vakgebied dat zich bezig houdt met onderhandelen en bemiddelen in het publieke domein, waar de overheid zelf ook een partij is. Het is een aantrekkelijk startpunt omdat het een mogelijkheid biedt voor ambtenaren om actief betrokken te zijn zonder dat ze een kant hoeven te kiezen en voor kritische burgers biedt het een constructieve rol. Het doet dit door middel van het organiseren van onderhandelingen met stakeholders waarbij de overheid een actieve rol aan tafel inneemt.

Drie pilaren van het Public Mediation Programme

PMP streeft ernaar om de praktijk van public mediation in Nederland te ontwikkelen en om het vakgebied af te stemmen op de Nederlandse context. Wij doen casusonderzoek in de praktijk, leiden mensen op en geven praktische ondersteuning. De interactie tussen onderzoek, onderwijs en praktijk heeft als groot voordeel dat het onderwijs en onderzoek enerzijds zeer goed aansluit bij de recente praktijk en anderzijds dat de praktijkondersteuning gebruik kan maken van de laatste (internationale) inzichten op het gebied van public mediation. De relatie en interactie tussen deze drie pilaren maken het Public Mediation Programme van de UvA uniek.  

Escalatie

Conflicten maken deel uit van het dagelijks publieke leven in een democratie. Of de vraag nu is waar een nieuwe weg komt te liggen, een asielzoekerscentrum gevestigd wordt, hoe de details van nieuwe wetgeving eruit zien of hoe geld verdeeld moet worden, burgers vinden zich in deze vraagstukken vaak op gespannen voet met elkaar, met bedrijven en met de overheid.

Een verkeerde aanpak van deze conflicten kan ervoor zorgen dat de problemen verergeren en een schaduw werpen op het publieke leven en de reputatie van de overheid. De twijfels bij burgers kunnen toenemen en de dreiging die zij voelen kan vergroten. Men is eerder geneigd zich te organiseren en zich te verzetten. De vertraging die dit teweeg brengt neemt kosten met zich mee en verlaagt de legitimiteit van het overheidshandelen.

Interactie tussen onderzoek en praktijk

De opzet van het PMP komt tegemoet aan de noodzaak van een voortdurende dialoog tussen onderzoek en praktijk. PMP's rol is om de organisatie van deze interactie te coördineren, om onderzoek te organiseren dat zich bevindt op de grens tussen wetenschap en praktijk en om de ontwikkeling van internationale uitwisseling en samenwerking te faciliteren.

De verschillende activiteiten die PMP organiseert, van de Conflict Clinic, de training programma's, tot de anatomische lessen, dragen allemaal bij aan dit doel. PMP's doel is om de partner in Nederland te worden voor de ontwikkeling van een nieuwe praktijk van public mediation en voor internationale samenwerking, onderhandeling, en andere manieren voor het betrekken van stakeholders bij het aanpakken van ingewikkelde publieke vraagstukken. 

------------------------------------------------------------------------

Newsletter/ Nieuwsbrief

In the newsletter an update is given on the ongoing projects and events of the Public Mediation Programme. The newsletter is published every quarter of the year.
Newsletter Winter 2016- English

In de nieuwsbrief wordt een update gegeven van de lopende projecten en evenementen van het Public Mediation Programme. Ieder kwartaal wordt er een nieuwsbrief gepubliceerd.
Nieuwsbrief Winter 2016- Nederlands